Hovedsiden  
Hva vi gjør  
Artikler  
Om oss  
Fakta om stoff  
Spørsmål og Svar  
Linker  
Brosjyrer  
Sponsorer  
 

 

Om oss
 

LMS Kristiansand
 
 
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er en paraplyorganiasjon for mer enn 80 lokalforeninger og 7 fylkeslag over hele landet. LMS Kristiansand er en av disse. 
 
Vi er opptatt av å skape og styrke holdninger som tar avstand fra narkotika. Vi er MOT en liberalisering av narkotika-politikken. Vi er for en mer persontilpasset og effektiv behandling av stoffavhengige.

Narkotika er i ferd med å bli et av de største samfunnsproblemene vi står overfor her i landet. Det opptar stadig mer av kapasiteten både til politi, rettsvesen, sosial og helsevesen. For ikke å snakke om alle de som får sitt liv ødelagt som følge av eget eller et familiemedlems stoffavhengighet.

Vi er her for å gi hjelp til familier som allerede er rammet, og for å hindre at nye blir det!

 

 

 

 
 
© 2003 LMS-Kristiansand, Boks 154, 4662 Kristiansand. Besøksadresse: Dronningensgt.16 Telefon: 90 56 60 05. Epost: post@mot-stoff.no

Utviklet av: EDB Totalpartner AS. Oppdateres med: barbra