Hovedsiden  
Hva vi gjør  
Artikler  
Om oss  
Fakta om stoff  
Spørsmål og Svar  
Linker  
Brosjyrer  
Sponsorer  
 

 

Om oss
PUBLISERT: 19.12.2003 SKREVET AV: Wenche

LMS Kristiansand
 
 
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) er en paraplyorganiasjon for mer enn 80 lokalforeninger og 7 fylkeslag over hele landet. LMS Kristiansand er en av disse. 
 
Vi er opptatt av å skape og styrke holdninger som tar avstand fra narkotika. Vi er MOT en liberalisering av narkotika-politikken. Vi er for en mer persontilpasset og effektiv behandling av stoffavhengige.

Narkotika er i ferd med å bli et av de største samfunnsproblemene vi står overfor her i landet. Det opptar stadig mer av kapasiteten både til politi, rettsvesen, sosial og helsevesen. For ikke å snakke om alle de som får sitt liv ødelagt som følge av eget eller et familiemedlems stoffavhengighet.

Vi er her for å gi hjelp til familier som allerede er rammet, og for å hindre at nye blir det!

 

 

 
 
19.12.04
Temakvelder 1.halvdel 2006
19.12.03
Om oss
 
© 2003 LMS-Kristiansand, Boks 154, 4662 Kristiansand. Besøksadresse: Dronningensgt.16 Telefon: 90 56 60 05. Epost: post@mot-stoff.no

Utviklet av: EDB Totalpartner AS. Oppdateres med: barbra