Hovedsiden  
Hva vi gjør  
Artikler  
Om oss  
Fakta om stoff  
Spørsmål og Svar  
Linker  
Brosjyrer  
Sponsorer  
 

 

Hva vi gjør
 

Narkotika er i ferd med å bli et av de største samfunnsproblemene vi står overfor her i landet. Det opptar stadig mer av kapasiteten både til politi, rettsvesen, sosial og helsevesen. For ikke å snakke om alle de som får sitt liv ødelagt som følge av eget eller et familiemedlems stoffavhengighet.

Vi er her for å gi hjelp til familier som allerede er rammet, og for å hindre at nye blir det!Hva vi gjør


Få har mer praktisk kunnskap om stoffmisbruk enn de pårørende. Vi har sett og opplevd på nært hold alle stadier av et misbruk. Vi vet hvordan en stoffavhengig oppfører seg. Og ikke minst: Vi vet hvilke konsekvenser dette får for familien og for samfunnet.

Vi som er og har vært oppi dette, vet at den beste til å forstå vår situasjon, er den som selv har erfart smerten og maktesløsheten oppi dette.

Vi går på hjemmebesøk, der hvor det er ønsket.
Alle kan bli medlem hos oss,enten aktive eller støttemedlemmer.
 
Disse erfaringene er hva vi i LMS baserer våre aktiviteter og vårt arbeid på. Hovedmålet er å yte hjelp og bistand til de pårørende, men vi gjør også mye annet for våre medlemmer. 


Uketreff og selvhjelpsgrupper.


Vi har medlemsmøter i Dronningensgt 16 i 5.etg hver mandag fra 19-21 , hvor vi tar opp aktuelle temaer, og har samtale rundt bordet for de som føler for det.

Her kan pårørende åpne seg og snakke med andre i samme situasjon. For en del er dette det eneste stedet de kan prate.
Vi understreker at vi har full  taushetsplikt på våre møter.

Vi har  utdannet 5 selvhjelpsledere og  er nå igang med selvhjelpsgrupper.
Selvhjelpsgruppene bidrar til at pårørende kan leve et noenlunde normalt liv.


Temakvelder

Første mandag i måneden har vi sosialkveld tema/foredragsholdere . Vi inviterer gjester som f.eks. politi, politikere, skolene eller hjelpeapparat for å diskutere et aktuelt tema.

Det er da åpent hus for alle interresserte.

Temakvelder Høst 2007

06.08.2007:Oppstart etter sommeren

03.09.2007:NA (anonyme narkomane) informerer om sitt arbeid

01.10.2007:Åpent hus/Sosialkveld

Uke 42       :Aksjonsuka mot narkotika

05.11.2007:Hans Sørheim fra Politiet informerer om narkotiske stoffer og dens virkning

03.12.2007:Åpent hus/sosialkveld

17.12.2007:Siste medlemsmøte før julAlle våre medlemmer får tilbud om kurs i selvhjelp/selvutvikling, som blir arrangert av LMS sentralt. Av kurser kan nevnes:

Kunnskap og Mestring del 1og 2

Å leve i Uvissheten del 1og 2

Om barn av rusavhengige

Søskenkurs

Selvhjelpslederkurs

Helseuke

Alle som er medlem og deltar aktivt i foreningen får dekket kurs. og reiseutgifter av lokalforeningen.
Ved å få mer innsikt i rusproblematikken, og hjelp til selvhjelp, blir vi sterkere til selv å takle hverdagen og, dermed til å hjelpe den rusavhengige, den dagen de vil ut av det.


Støttetelefonen

Vår støttetelefon er der for deg som pårørende, og som føler akutt behov for å snakke med noen. Noen som har erfaring, noen som forstår.  

Støttetelefonen: 905 66 005Husk, at du ønsker å støtte kampen mot narkotika er nok til å bli medlem!

 

 

 
 
© 2003 LMS-Kristiansand, Boks 154, 4662 Kristiansand. Besøksadresse: Dronningensgt.16 Telefon: 90 56 60 05. Epost: post@mot-stoff.no

Utviklet av: EDB Totalpartner AS. Oppdateres med: barbra