Hovedsiden  
Hva vi gjør  
Artikler  
Om oss  
Fakta om stoff  
Spørsmål og Svar  
Linker  
Brosjyrer  
Sponsorer  
 

 

Subutex og Temgesic
PUBLISERT: 18.12.2004 SKREVET AV: LMS
Subutex og Temgesic er ikke god nok rusomsorg.
Subutex og Temgesic er ikke god nok rusomsorg

LMS har stor forståelse for pårørende som protesterer når leger ikke får skrive ut Subutex eller Temgesic fordi de frykter overdoser og dødsfall for sine narkotika-avhengige barn. LMS av ale , vet hvilke umennesklige situasjoner og tragedier mange av våre medlemmer til daglig står i. Hvilke muligheter har misbrukerer og deres pårørende i et behandlingsopplegg som består av et hav av sorte hull? Lange køer for å komme inn på avrusning, behandling eller til LAR. Få eller ingen som følger opp etter fengselopphold og et ettervern som mangler det meste.Foreldre til misbrukere står maktesløse på sidelinjen og ser sine barn gå til grunn i et offentlig system som har feil og mangler i alt fra forebygging til overdoser.
Noen står frem i media og sier de får hjelp av tabletter som skrives ut av lege uten tett oppfølging. Men vi vet også at mange ikke får hjelp av Subutex eller Temgesic som leger skriver ut.Det er mange som bruker andre illegale stoffer ved siden av tabletter foreskrevet av lege.Disse ser vi ikke i media. 
 Vi vet også at det selges tabletter som er foreskrevet av lege ,på gata. Det er mange som ikke klarer å kontrollere sitt misbruk uten tett oppføling fra spesialisthelsetjenesten og/ eller kommunen. Hvem følger opp disse og ser til at de får hjelp med sitt rusmisbruk?

Politikere lar seg påvirke ev media. Det har vi sett gang på gang. Når enkeltsaker ruller over skjermen, vet vi at politikerne (både rikspolitikere og lokalpolitikere) ofte sier at dette må vi ha mer av',kanskje uten at dette underbygges på et mer solid grunnlag. Så eodså når enkelte som får foreskrevet medisiner av sin fastlege står frem med både jobb og skole. Bakgrunnen for at medisinering virker får vi ikke vite.Hvem følger personen opp?Har han/henne en sterk familie, rusfrie venner, en fastlege som forstår problemet?Det sier media lite om. Når så media et par dager før har satt fokus på de som står med buksa nede på plata og setter heroinsprøyta, er det ikke vanskelig å forstå at politikerne ser forskjellen på den 'vellykkede' som stod frem med Subutx og den med sprøyta: Det er lett å tro at Subutex løser 'alle problemer'. LMS vet at slik er det ikke.

Metadon er et godt eksempel; i Oslo sies det at 80 % av pasienter i LAR har et stort sidemisbruk og vi ser at stadig flere overdosedødsfall viser Metadon i blodet. I Trondheim klarer 80 %av de i LAR seg: Det kunne være en ide å ta et eksempel fra det som virkelig nytter i stedet for å hele tiden finne på noe nytt.
En eksmisbruker sa til meg: Å gå på tryne når du går på Metadon er nesten å ta livet av deg fordi skuffelsen og nederlaget er så enormt. Dette burde være noe å tenke på når det snakkes om respekt og menneskeverd for rusmisbrukere.
Narkomane er i samfunnet sett på som en stigmatisert gruppe som mange er redde for, og som mange sier 'bare få dem bort'. De trenger omsorg og støtte og rammer for å komme ut av misbruket sitt. De trenger å bygge trygge relasjoner og få tilbake både selvrespekt og selvtillit. Det koster samfunnet penger å gi en narkoman et rusfritt liv. Det er samfunnets plikt å hjelpe de som ligger nede. Hvordan utøves denne plikt i dag?

LMS vet at narkomane trenger lang oppfølging-ikke kun medisiner. De trenger boliger med bemanning, skole og lære- tilbake-til-livet, et rusfritt nettverk, jobb eller skole-kort sagt et liv som 'du og jeg'. Å si ja til å gi alle leger adgang til å skrive ut Subutex eller Temgesic er ikke god rusomsorg.
En slik løsning er farlig ,billig, og lettvint. Helseregionene har nå en diskusjon om å korte ned langtidsbehandling for rusmisbrukere. Slik behandling er dyrt. Medisiner fra leger er billig -og lettvint, tror mange. Vi kommer inn i en farlig sirkel der vi ser lettvinte, billige løsninger i stedet for det som hjelper, men som koster flere kroner. Det har aldri vært noen 'short-cut' eller 'lettvintløsninger' å komme ut av et rusmisbruk, det koster samfunnet penger og resurser å få til en behandlingskjede som henger sammen og som virker. Helseregionene og kommunene er nødt til å inestere både penger og mennesker for å få dette til. Lettvinte og billige løsninger for å bli rusfri-slikt finnes ikke.

Fastleger flest har ikke kunnskap nok om rus og rusadferd. Narkomane trenger spesialister for sitt problem som andre trenger spesialister for sine psykiske eller somatiske problemer. Man kan ikke nå 'gjemme' eller integrere rusen inn i psykiatrien eller i somatikken eller tro at foreskriving av medikamenter fra fastleger løser en rusmisbrukers hverdag. Rusomsorg er mye mer enn resepter.
Hvis kun resepter  hadde vært løsningen, ville ikke rusmisbruk vært noe problem.

 

 
 
19.12.04
Temakvelder 1.halvdel 2005
17.12.03
LMS Kristiansand på nett
17.12.03
Vi trenger sponsorer
 
© 2003 LMS-Kristiansand, Boks 154, 4662 Kristiansand. Besøksadresse: Dronningensgt.16 Telefon: 90 56 60 05. Epost: post@mot-stoff.no

Utviklet av: EDB Totalpartner AS. Oppdateres med: barbra