Hovedsiden  
Hva vi gjør  
Artikler  
Om oss  
Fakta om stoff  
Spørsmål og Svar  
Linker  
Brosjyrer  
Sponsorer  
 

 

Sprøyterom i Kristiansand
PUBLISERT: 17.10.2004 SKREVET AV: Wenche
Sprøyterom i Kristiansand

Nei til sprøyterom i Kristiansand

 

 

Sprøyteromsdebatten er kommet til Kristiansand. Det er forstemmende å være vitne til at så mange uten kunnskap om og nærhet til problemet uttaler seg i hytt og pine. Ikke minst byens ansvarlige politikere må nå tenke seg grundig om og spørre seg selv hvordan det etter hvert skal bli i denne byen.

 

Heroin dreper mennesker. Stoffet er avhengighetsskapende, bevissthetsinnskrenkende og dødsfremkallende. Forkjemperne for sprøyterom har usminket sagt at det er et skritt på veien til gratis heroinutdeling. Sprøyterommets helsepersonell vet jo ikke noe om verken gehalt eller styrkegrad i det som skal injiseres. Så når det første dødsfallet skjer inne i – eller i umiddelbar nærhet av sprøyterommet vil det være opportunt å foreslå at myndighetene må sørge for ”rene” varer. Jo, sprøyterom er et sentralt element i en legaliseringsprosess.

 

Verdighet starter med et sted å bo. Mange narkomane har ikke det. Verdighet er at hjelpeapparatet tar hånd om misbrukerne og får de helsemessig på fote. Veien til verdighet er å få de tyngst belastede inn på metadon – eller Subutexprogram, etter at annen behandling er prøvd. Men veien til verdighet er ikke å legge til rette for et fortsatt heroinmisbruk.

 

Myten om at sprøyterom vil føre til færre overdosedødsfall må nå legges død. Det foreligger overhodet ingen dokumentasjon i den retning. Frankfurt er til stadighet nevnt som et eksempel. Faktum er at overdosetallene der gikk ned før sprøyterommet ble etablert og skyldes helt andre årsaker. En annen side ved sprøyterom er at misbrukerne vil eksperimentere med sterkere doser fordi det er helsepersonell til stede som kan hjelpe dersom det blir en overdose.

 

Erfaringen fra andre land viser at sprøyterom blir lite brukt. Ja, i USA, Canada og Australia stenger man nå sprøyterommene som en følge av at det ikke hjelper på problemet. I stedet satser man på tiltak for å gjøre de narkomane rusfrie. Det viser en fersk rapport fra EURAD (Europe Against Drugs). Sprøyteromsforskjemperne bør merke seg dette. Det er en fallitterklæring å igangsette et tiltak som tilrettelegger for en forlengelse av et uverdig liv for heroinmisbrukerne. Men signaleffekten om at myndighetene tilrettelegger for heroinbruk vil kunne gi uante konsekvenser for mange som befinner seg i risikosonen.

 

På vegne av Landsforbundet mot stoffmisbruk avd .Kristiansand

Leder :     Tove Bie Hvalsmarken

Nestleder: Wenche Limm

 

 

 
 
19.12.04
Temakvelder 1.halvdel 2005
17.12.03
LMS Kristiansand på nett
17.12.03
Vi trenger sponsorer
 
© 2003 LMS-Kristiansand, Boks 154, 4662 Kristiansand. Besøksadresse: Dronningensgt.16 Telefon: 90 56 60 05. Epost: post@mot-stoff.no

Utviklet av: EDB Totalpartner AS. Oppdateres med: barbra