Hovedsiden  
Hva vi gjør  
Artikler  
Om oss  
Fakta om stoff  
Spørsmål og Svar  
Linker  
Brosjyrer  
Sponsorer  
 

 

Linker
 

Rusmiddelpolitiske organisasjoner
- Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
- Blåkors
- Forbundet mot Rusgift
- Landsforbundet mot stoffmisbruk
- Ungdom mot Narkotika
- Ungdom mot Stoff

For ungdom
-
Blå Kors Ungdom
-
Dopinfo
- Drugsmart (Sverige)
- Futurebergen
- Futureoslo
- Futuretrondheim
- IOGTs Juniorforbund
- Klara Klok Svarer barn og ungdom på spørsmål om rusmidler
- MA-ungdom Ungdom interessert i motor-, sykkel- og bilsport
- Rusfri Diil 12000 unge mellom 13 og 18 år har gjort en Diil i år
- Ungdom mot Narkotika
- Ungdom mot Stoff
- Unghelse.no nyttig ungdoms - sosial og helseinformasjon
- UngInfo (utdanning, yrker, jobb, rettigheter, kultur og fritid)

Kompetansesentre Rus

Region nord: Nordlandsklinikken

Region Midt-Norge: Midt-norsk kompetansesenter for rusfaget

Region vest: Stiftelsen Bergenslinikkene
- Rogaland A- Senter (under utarbeidelse)

Region sør: Borgestadklinikken

Region øst: Sanderud Sykehus, Rusmiddelavdelingen
- Oslo kommune, Rusmiddeletaten

 

Andre adresser
-
AA Anonyme Alkoholikere
- AKAN Arbeidlivets komité mot alkoholisme og narkomani
- Aksjonsuka mot narkomani
- Alkokutt Paraplyorganisasjon for redusert alkoholbruk
- Ansvarlig vertskap
- Det Kriminalitetsforebyggende råd
- Eurocare De europeiske landenes alkoholpolitikk
- Folkehelseinstituttet
- Fotominner.no
- forebygging.no Internettside om og for forebygging
- Helse sør
- Kripos (Kriminalpolitisentralen)
- MOT Norske toppidrettsutøvere mot Narkotika
- NA Anonyme narkomane
- Norges Idrettsforbund har ansvaret for info om doping
- NNPF Norsk narkotikapolitiforening
- Norsk senter for rusfri miljøutvikling
- NOVA Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
- Regnbuepogrammet  -  Program for barn av foreldre med rusproblemer.
- Rom- Agder- råd og muligheter for psykisk helse
- RUFUS Søk i prosjektdatabase
- Rusinformasjon for fagfolk og interesserte av H. O. Fekjær
- Rusmiddeletaten Oslo kommune
- Rustelefonen
- Rustiltak
- SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning
- Sosial- og helsedirektoratet
- Statens helsetilsyn
- Sosial- og helsedirektoratet, avd tobakk
- SSP (Støttegruppe Stoffmisbrukere Pårørende)

Tidsskrifter/Aviser
- Folket Nyheter fra rusfeltet
- rus & avhengighet Fagtidskrift på rusmiddelfeltet

Utland
- Alkoholinspektionen (Sverige)
- CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (Sverige)
- EMCDDA European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EUs narkotikaprogram)
- NAT (Nordisk alkohol- og narkotikatidskrift)
- Prevnet Network
- STAKES (Finland)
- Statens forebyggende råd mod misbrug af alkohol og rusmidler (Island)
- Sundhedsstyrelsen (Danmark)
- Sundhedsministeriet (Danmark)
- UNDCP FNs narkotikaprogram

 

 

 
 

Har du forslag til nye linker. Eventuelt endringer i linkene våre, vennligst send dem i skjemaet under.
 
© 2003 LMS-Kristiansand, Boks 154, 4662 Kristiansand. Besøksadresse: Dronningensgt.16 Telefon: 90 56 60 05. Epost: post@mot-stoff.no

Utviklet av: EDB Totalpartner AS. Oppdateres med: barbra

 

Untitled Document